18.06.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı 

Karar Sıra No: 2020/10
Karar Tarihi: 18/06/2020
Konunun Özeti: Ertelenen 5. Olağan PED Merkez Genel Kurulu Yapılmasına dair Kararın Alınması
Kararın Metni:
18.06.2020 tarihinde PED Merkez Yönetim Kurul Toplantısı aşağıdaki kararları almıştır.
•  Psikoterapi Enstitüsü Derneği 5. Olağan Genel Kurulunun 10.07.2020’de Bayramoğlu Mahallesi FSM Caddesi No: 285’te bulunan Terapi İş Merkezi’nde toplantı salonunda saat 18:00’de yapılmasına, şayet yeterli çoğunluk sağlanmaz ise aynı yer ve saatte olmak kaydıyla 14.08.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
PED şube temsilcilerine ve yerlerine kongrenin elektronik posta yoluyla duyurulmasına karar verilmiştir.
5. olağan kongrede tüzük değişikliğine gidilebilirmesi için gündem belirlenmesine ve tüm bu bilgilendirmelerin aynı zamanda dernek web sayfasından (www.psikoterapienstitüsüderneği.org.tr) duyurulmasına karar verilmiştir.
NOT: Bu karar; 10.04.2020’de yapılması planlanan ancak Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı sebebiyle kamu tarafından ertelenen 5. olağan genel kurulunun yerine yapılması için alınmıştır.

 

Tahir Özakkaş       Ahmet Çorak         İhsan Yamlı        Betül Sezgin        Erkan Özen

 Başkan                Başkan Yrd.          Üye                     Sayman             Sekreter

 

Bir cevap yazın