3. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

 

III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derneğimizin III Olağan Genel Kurulu yapılmak üzere 15.12.2013 tarihinde saat 18:00’da                                                                                                                                       dernek merkezinde Genel Kurul toplantı listesinde (Hazirun) 238 üyenin kayıtlı bulunduğu, toplantıda ise  53  üyenin hazır bulunduğu,

Toplantıya gelenlerce genel kurul toplantı listesine atılan imzalara göre toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından toplantı Dernek Başkanı Tahir ÖZAKKAŞ tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1 Açılış ve yoklama 5 Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
2 Saygı duruşu ve istiklal marşı 6 Yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
3 Divan heyetinin oluşumu 7 Dilek ve temenniler
4 Faaliyet raporunun okunması ve ibrası 8 Kapanış.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince Dernek Başkanı bir açılış konuşması yaptı. Toplantı için katılan üyelere teşekkürlerini iletti.

2-Gündemin ikinci maddesi gereğince dernek başkanının davetiyle bir dakikalık saygı duruşu yapılarak hitamında İstiklal Marşımız okundu.

3-Gündemin üçüncü maddesi gereğince divan heyetinin oluşturulması için oylama yapıldı ve akabinde Divan Başkanlığına ORHAN GÖKŞEN Başkan Yardımcılığına ABDULLAH KASAPOĞLU ile HİDAYET ÇALIŞKAN Katip’liğe oy birliğiyle seçildiler.

4-Gündemin dördüncü maddesi gereğince divan başkanı, dernek başkanını yönetim kurulu faaliyet raporunu okumak üzere davet etti. Bunun üzerine Dernek Başkanı Tahir Özakkaş Yönetim Kurulu üyelerince imzalı ‘Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu”nun bir suretini divan heyetine sunarak söz aldı ve göreve geldikleri 07/05/2011 ile 15/12/2013 tarihleri arasındaki süre içerisinde Yönetim Kurulu olarak; 3 yıllı yaptıklarını, görev süreleri içinde 2011 yılı 30.797,10 TL gelir sağlandığını, 25.660,00 TL harcama yapıldığını, 2012 yılı; 19.449,00 gelir elde edilirken, 23.469,23 TL. gider olmuştur. 2013 yılına ait 19.741,90 TL. gelir, 30.080,79 TL. gider olmuştur. Bugünkü tarih itibariyle derneğin üyelerin 52.257,00 TL. aidat borcu bulunmaktadır. Kasa/banka mevcudun14.843,19 TL bulunduğunu ifade ederek konuşmasını bitir mesi sonrasında divan başkanlığınca Faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliğiyle ibra ve kabul edildi.

5-Gündemin beşinci maddesi gereğince divan başkanı, Dernek Denetim Kurulu Başkanını Denetim Kurulu Raporunu okumak üzere davet etti. Bunun üzerine Denetim Kurulu üyesinden Makbule Uras Denetim Kurulu Raporu okunarak oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliğiyle ibra ve kabul edildi.

6-Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri seçimlerine geçildi. Divan başkanı genel kurula Seçimlerin açık mı yada gizli oyla mı yapılması gerektiğini sordu. Seçimlerin açık oylama ile yapılması genel kurulca benimsendi. Tek bir liste halinde sunulan Yönetim asil ve yedek üyeleri ile denetim asil ve yedek üyelerinden oluşan liste genel kurula okundu ve hazırda bulunanların oy birliği ile kabul edildi

YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

S.N YÖNETİM ASIL S.N YÖNETİM YEDEK
1 TAHİR ÖZAKKAŞ 1 ZEYNEP YEŞİLKAYA
2 ZÜLEYHA AKDERE 2 DERYA TATLISULUOĞLU
3 MEHMET ASLAN 3 OKTAY ÇETİNKAYA
4 SERPİL K. GÜNYÜZ 4 EGEMEN TUĞRUL
5 ENDER VARDAR 5 NİHAYET GÜL KOYUTÜRK
6 TİMUÇİN ATAYOĞLU 6 MESUT COŞKUN
7 ÖMER YURTSEVER 7 BEGÜM KAPLAN

DENETLEME KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELER

 

S.N DENETLEME  ASIL S.N DENETLEME YEDEK
1 SADIK CESUR 1 ORHAN GÖKŞEN
2 EYÜP AKIN 2 BÜŞRA TATARİ ÇELİK
3 YASEMİN TÜZEMEN 3 OKTAY ÇETİNKAYA

                Seçim sonrasında divan başkanı seçim sonuçlarına itirazı olan olup olmadığını yada seçildiği görevden affını isteyen olup olmadığını sordu. Her hangi bir cevabın gelmediği görülünce seçim işlemleri sonuçlandı.

7-Gündemin yedinci maddesi gereğince divan başkanı tarafından derneğimiz iş ve işlemleri hakkında dilek ve temenni olarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Genel kurulda hazır bulunan üyeleri tarafından söz alan olmadı.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereği divan başkanının kapanış konuşmasıyla toplantı sona erdi. 15.12.2013

Divan Başkanı

ORHAN GÖKŞENDivan Başkan Yardımcı

ABDULLAH KASAPOĞLUDivan Üyesi (Katip)

HİDAYET ÇALIŞKAN

Bir cevap yazın