1. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu yapılmak üzere 18.08.2007 tarihinde saat 14.00’de Bayramoğlu Sahil Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Mehtap Koyu Sitesi No:285 Gebze adresinde toplanan genel kurul kararları oybirliği ile alınmış ve üyeler tarafından incelenmiştir.Toplantı kararları;

  • Psikoterapi Enstitüsü Başkanı Tahir Özakkaş, Başkan Yardımcısı Mehmet Tekneci, Dernek Genel Sekreteri Nevhan Varol, Üye Hülya Macit seçilmiştir.Bu kişiler Yönetim Kurulunu oluşturmaktadır.
  • Dernek başkanının ruh sağlığı alanında çalışan diğer kuruluşlarla ilişki kurmasına yetki verilmiştir.
  • Dernek başkanının T.C. hudutlarında tüm özel ve resmi bankalardaki hesap açmaya ve post makinesi müracaatını yapıp sonuçlandırmaya yetkili kılınmıştır.
  • Üye aylık aidatı 15 (on beş) YTL olarak belirlenmiştir.
  • Yönetim kurulunun ayda bir toplanmasına karar verilmiştir.
  • Genel kurulda yönetim kurulu üyelerinden Sami Taylak saymanlığa ve Cenk Kiper ile Candan Esin üyeliğe seçilmiştir.Görev bölümü bu şekilde yapılmıştır.

Tahir Özakkaş     Mehmet Tekneci     Sami Taylak    Hülya Macit   Nevhan Varol

Candan Esin   Cenk Kiper

Bir cevap yazın