31.03.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı 

Karar Sıra No: 2020/9
Karar Tarihi: 31/03/2020
Konunun Özeti: Emre Ayağ’a Burs Bağlanması, Aynur Yıldız’ın Sosyal Güvenlik Kapsamında Kadrolu olarak İşe alınması hk.
Kararın Metni:
31.03.2020 tarihinde PED Merkez Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1) Derneğimize dilekçe ile başvuran dernek üyesi Emre Ayağ’ın burs başvuru talebi değerlendirilmiş olup kendisine düzenli ayda 2300 TL başarı bursu verilmesini karar verilmiştir.
2) Dernek üyelerimizden 619 nolu üyemiz Aynur yıldız TC 25667011008 nolU üyemizin Psikoterapi Enstitüsü Derneği işlerini yürütmek için Sosyal Güvenlik kapsamında işe alınmasına asgari ücretten ödeme yapılmasına karar verilmiştir.

 

Tahir Özakkaş       Ahmet Çorak         İhsan Yamlı         Betül Sezgin         Erkan Özen

 Başkan                Başkan Yrd.         Üye                      Sayman               Sekreter

Bir cevap yazın