PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

Değerli Arkadaşlar;

Psikoterapi Enstitüsü derneği 2007 Yılında İstanbul’da Kadıköy’de kurulmuştur. 2016 yılı itibari ile derneğimiz Kocaeli ili Darıca ilçesi adresine taşınmıştır. Derneğimiz Psikoterapi ile ilgili çalışmalar yürüten bir grup ruh sağlığı profesyoneli tarafından oluşturulmuştur. Psikoterapi Enstitüsü Derneğinin yapılanması;  Türkiye’de bulunan ruh sağlığı profesyonelleri olarak kabul edilen tıp doktorları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatri hemşireleri ve bu alanlarla ilgili lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan bir organizasyonu amaçlamaktadır. 

Psikoterapi enstitüsü derneğinin öncelikli amacı ruh sağlığı profesyonellerin ihtiyaç duyduğu standardize edilmiş, etik değerleri bulunan bir eğitim programını inşaa etmektedir. Bu çerçevede psikoterapi enstitüsü derneği yıllardır edindiği tecrübe ile ülkemiz sınırları içerisinde bütüncül psikoterapi eğitimi (4Yıl süren ), Hipnoz Eğitimi (4 Ay Süren), Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı (Bütüncül Psikoterapi Eğitimi + 4 Ay ), Rüya Eğitimi (4 Ay), Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi (4 Ay), Duygu Odaklı Bireysel Psikoterapi (4Ay), Duygu odaklı Çift Terapisi (4ay), Aktarım odaklı Psikoterapi (Bütüncül Psikoterapi Eğitimi + 4 Ay) ve Psikoterapi ile ilgili Ulusal ve Uluslararası Atölye çalışmaları eğitimlerini organize etmektedir. 

Psikoterapi Enstitüsü Derneği üyeleri arasında dayanışma, bilgi ve becerilerin artırılması ve meslek yasalarının çıkarılması için ulusal lobicilik faaliyetlerini de yürütmektedir.

Tahir ÖZAKKAŞ
Psikoterapi Enstitüsü Derneği Kurucu Başkanı