PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ BEYOĞLU ÇARŞAMBA KONFERANSLARI

Psk. OÇİDEP Dan. Mehmet ASLAN-“Nesne İlişkileri Bağlamında Otizm

Spektrum Bozukluğu”Beyoğlu  25.12.2019           Saat: 18.00-21.00

Kayıt için Tıklayınız.

Katılımcı Listesi için Tıklayınız.