2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

 PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu yapılmak üzere 07.05.2011tarihinde saat 18.00’de dernek merkezinde yeterli çoğunluk sağlandığından toplantıya başlanılmıştır.

Toplantıya 207 üyeden 105 üye katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Özakkaş söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi.

Divan heyeti başkanlığına Deniz İlter Başkan Yardımcısı Berrin Karaeminoğulları Katip üyeliklere Osman Özcan ve Mehmet Tekneci seçildi.

Divan başkanlığınca İstiklal Marşı ve saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi.

  • Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, okundu, müzakere edildi. İbra edildi.
  • Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve kabul edildi.
  • Tüzük değişikliği ise aşağıdaki gibi olmuştur.

Tüzüğümüzde;

« Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan hekim,diş hekimi psikologlar, psikolojik danışmanlar ve bu alanların üniversite öğrencileri, psikoloji yüksek lisans öğrencileri (yönetim kurulu kararı ile) , derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. »

3(a) yukarıdaki Madde 3 aşağıda şekilde değişiklik önergesi genel kurula sunuldu ve genel kurulca bu değişikliğin yapılmasını oybirliği ile onay verildi.

Değiştirilme önerilen Madde 3 yeni hali:

« Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Tıp Hekimi, Diş Hekimi, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Psikiyatri Hemşireleri ve Bu Alanların Üniversite Öğrencileri, Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencileri (yönetim kurulu kararı ile), derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. »

« Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 150 YTL, aylık olarak ta 15 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. »

3(b) Tüzüğümüzde Derneğin Gelir Kaynaklarını Madde 12.ci giriş ücreti ve üye aidatlarını düzenleyen maddede aşağıdaki şekilde değişiklik önergesi genel kurula sunuldu ve genel kurul bu değişikleri yapılmasını oy birliği ile onay verildi..

Değiştirilme önerilen Madde 12 yeni hali:

« Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100,00 TL, aylık olarak da 10,00 TL aidat alınması. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. »

  • Ankara’da şube açılması teklifi genel kurula sunuldu, genel kurulca şube açılmasını oybirliği ile onay verildi.
  • Müberra Yenişar Psikoterapi Enstitüsü Derneğinin Eğitim Komisyonunda görev almak istediğini teklifi genel kurula sunuldu, genel kurul oybirliği ile kabul etti.
  • Psikoterapi Enstitüsü Dernek logosunu genel kurula sunuldu. Genel kurul oybirliği ile kabul etti.

            Yönetim Kurulu asil-yedek, Denetim kurulu asıl-yedek seçimine geçildi;

Yönetim Asıl                                     Yönetim Yedek

1- Tahir Özakkaş                                1- İbrahim Sarı

2- Berrin Karaeminoğulları                2- Ümit Akçakaya

3- Betul Sezgin                                  3- Melike Feyza Ateş

4- Mehmet Tekneci                            4- Müge Fatma Atak

5- Ahmet Çorak                                 5- Meral Aydın

6- Erkan Özen                                                6- Fahri Davulcu

7- Nevhan Sevim Varol                     7- Esra Bayraktar

Denetim Kurulu Asıl                        Denetim Kurulu Yedek

1- Makbule Uras                                 1- Esra Bozkurt

2- Sude Karakoç                                2- Rukiye Esra Şengül

3- İhsan Yamlı                                    3- Meltem Helvacıoğlu

dan oluşan liste seçildi.

            Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Divan Başkanı                Başkan Yardımcısı                         Katip üye                       Katip üye

Deniz İlter                      Berrin Karaeminoğulları                Osman Özcan               Mehmet Tekneci

Bir cevap yazın