Kararlar

Yönetim Kurulumuz Tahir Özakkaş başkanlığında toplanarak, derneğimiz iş ve işlemlerinde kullanmak, derneğimiz adına bağış ve aidatların kabulünde sıkıntı çıkmaması için Sevgi Akkoyun adına yetki belgesi düzenlenmesine, yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanmasına ve DERBİS sisteminde mülki idare amirliğine bildirilmesine karar verilmiştir. Tahir Özakkaş          Serpil K. Günyüz            Timuçin Atayoğlu             Ender Vardar Başkan                          Başkan Yrd.                       Sekreter                             Sayman Ömer…

Yönetim kurulumuz Tahir Özakkaş başkanlığında  toplanarak; 1- Dernek personelimiz olan Sevgi Akkoyun Şubat 2016 tarih itibariyle brüt maaşının 2.300 TL’ ye çıkartılmasına, 2- Sami Taylak, Hasan Kendirci, Mehmet Emin Kızgın, A. Cem Keçe, R. Esra Ünal, Şahin Sayılırer, Faik Özdengül, Sakine Emir, Melani Türkmen, Meltem Kamer, Aybars Günaydın, Fatih Fidan, Hacı Büyükbesnili, Ünsal Çakır, Sude…

Yönetim kurulumuz Tahir Özakkaş başkanlığında toplanarak; 1- 2015 yılına ait dernek bilgilerini içeren 2015 yılı dernek beyanname formunun düzenlenerek DERBİS sistemi üzerinden bildirim yapılmasına hazırlanan beyannamede verilen bilgiler ve yapılan açıklamaların doğru olduğu, 2- Derneğe üye olmak için yazılı müracaatta bulunan Hülya Macit yönetim kurulumuzca görüşülmüş ve dernek üyeliğine kabul edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.…

Yönetim kurulumuz Tahir Özakkaş başkanlığında toplanarak; Dernek üyeliğinden ayrılmak için yazılı müracaatta bulunan Ebru Ekin ve Berna Görgülü Çelik dilekçeleri yönetim kurulumuzca değerlendirildi ve üyeliklerinin sonlandırılmasına oybirliği ile karar verildi.     Tahir Özakkaş          Serpil K. Günyüz            Timuçin Atayoğlu             Ender Vardar Başkan                          Başkan Yrd.                       Sekreter                             Sayman Ömer Yurtsever Üye

Yönetim Kurulumuz Tahir Özakkaş başkanlığında toplanarak; 1- Murat Ulusoy, Burcu Yalçın dernek üyeliğinden ayrılma dilekçeleri değerlendirildi ve üyelikten ayrılmalarına, 2- Mustafa Karagözlü derneğe üye olma müracaat dilekçelerinin değerlendirildi ve dernek üyeliğinin onaylanmasına, Oy çokluğuyla karar verildi.     Tahir Özakkaş          Serpil K. Günyüz            Timuçin Atayoğlu             Ender Vardar Başkan                          Başkan Yrd.                       Sekreter                             Sayman Ömer Yurtsever Üye…

Yönetim  kurulumuz Tahir Özakkaş Başkanlığında toplanarak; 1- “Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Uygulama Yeterlilik Sertifikası” almaya hak kazanan, dernek yönetim kurulumuzun daha önceden belirlediği şartları yerine getiren ve dosya müracaatında da anlaşıldığı üzrre Bütüncül Psikoterapi Eğitimini tamamladığı, katılım belgeleri ibraz ettiği, uygun süreleri tamamladığı, sınavlara girdiği ve başarılı olduğu anlaşıldığı aşağıdaki yazılı üyemize sertifika verilmesine , Adı-Soyadı                …

Yönetim kurulumuz 31 Ağustos 2015 tarihinde Tahir Özakkaş Başkanlığında toplanarak derneğe üye olmak için yazılı müracaata bulunan ; Halil Sağat Yılmaz Kaplan Evin Güldoğan Semiha Tufan Damla Uğur Yusuf Kavun üyelik talepleri yönetim kurulumuzca görüşülmüş ve dernek üyeliklerine oy çokluğuyla karar verilmiştir. Tahir Özakkaş          Serpil K. Günyüz            Timuçin Atayoğlu             Ender Vardar Başkan                          Başkan Yrd.                       Sekreter                            …

Yönetim kurulumuz Tahir Özakkaş Başkanlığında toplanarak derneğe üye olmak için yazılı müracaatta  bulunan ; Handan Horasan Yasin Göçer Alper Ziylan Hilal Bebek Lale Baştuğ Mert Aytaç Ali Engin Uygur Saime Rikkat Pesen Ümit Çetinkaya üyelik talepleri yönetim kurulumuzca görüşülmüş ve dernek üyeliklerine karar verişmiştir. Tahir Özakkaş          Serpil K. Günyüz            Timuçin Atayoğlu             Ender Vardar Başkan                          Başkan…

    Katılmak İstediğiniz Eğitim * 14. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Ad ve Soyad * Ziya Ünlütürk Doğum Tarihi * 1984-02-26 Medeni Hal * Bekar Çocuk Sayısı * 0 Sabit Telefon * 02222343020 Cep Telefon * 05059124612 Mail Adresi * ziyaunluturk@gmail.com Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz * MorMavi Psikolojik Danışmanlık Merkezi – Psikolojik Danışman İş Adresi *…

  Katılmak İstediğiniz Eğitim * 14. Bütüncül Psikoterapi Eğitimi Ad ve Soyad * Nazan Parlak Doğum Tarihi * 1964-03-17 Sabit Telefon * 0216 5672108 Cep Telefon * 0533 7652838 Mail Adresi * nazan.parlak@gmail.com Çalıştığınız Kurum ve Göreviniz * Serbest Danışan Görüyorum Eğitim Durumu * PDR Yabancı Dil * İngilizce Son Mezun Olduğunuz Okulun Adı ve…