07.03.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı-(2).

Karar Sıra No: 2020/6
Karar Tarihi: 07/03/2020
Konunun Özeti: Aynur Yıldız’a Burd Verilmesi hakkında
Kararın Metni:
7.03.2020 tarihinde PED Merkez Yönetim Kurulu dernek binasında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1) 01.03.2020 tarihli PED üyesi Aynur Yıldız’ın dilekçesi görülmüş, Aynur Yıldız’ın derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiği, derneğin çalışmalarına aktif olarak katıldığı ve üstün başarılar elde ettiği, dernek sekreterliğini yürüttüğü gözönünde bulundurularak kendisine aylık 2300 TL burs verilmesine, Merkez Yönetim Kurulu 2. bir kararına kadar bu bursun düzenli olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.
2) Aynur Yıldız, Ömer Bilgiç, Kubilay Taner Ve Emre Ayağ’a sayman adına makbuz keserek para toplama yetkisi verilmiştir.

 

Tahir Özakkaş       Ahmet Çorak         İhsan Yamlı       Betül Sezgin          Erkan Özen

 Başkan                Başkan Yrd.           Üye                  Sayman              Sekreter

Bir cevap yazın