07.03.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No: 2020/5
Karar Tarihi: 07/03/2020
Konunun Özeti: 5. Olağan PED Merkez Genel Kurulu Yapılmasına dair kararın alınması
Kararın Metni:
7.03.2020 tarihinde PED Merkez Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

•  Psikoterapi Enstitüsü Derneği 5. olağan genel kurulunu 10.04.2020’de Bayramoğlu Mahallesi FSM Caddesi No:285’te bulunan Terapi İş Merkezi’ndeki toplantı salonunda saat 18:00’de yapılmasına, şayet yeterli çoğunluk sağlanamaz ise aynı yer ve saatte olmak kaydıyla 25.04.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
•  PED şube temsilcilerine ve üyelerine kongrenin, elektronik posta yolu ile duyurulmasına karar verilmiştir.
•  5. Olağan kongrede tüzük değişikliğine gidilebilmesi için gündem belirlenmesine ve tüm bu bilgilendirmelerin aynı zamanda dernek web sayfasından (www.psikoterapienstitüsüderneğigi.org.tr) duyurulmasına karar verilmiştir.
•  PED Merkez Genel Kurulun olağan 5. kongresinde aşağıdaki gündemle toplanılmasına karar verilmiştir.
5. Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi
1) Açılış ve Yoklama
2) Divan Heyeti Seçimi
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4) Merkez Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun Faaliyet Raporlarının Okunması ve İbra Edilmesi
5) Mali Bilançonun Okunması ve İbra Edilmesi
6) Tüzük Değişikliklerinin Taleplerinin Alınması Tartışılması ve Karara Bağlanması
7) Yeni Merkez Yönetim ve Merkezi Denetim Kurullarının Seçilmesi
8) Dilek ve Temennilerin Dile Getirilmesi
9) Kapanış

 

Tahir Özakkaş         Ahmet Çorak          İhsan Yamlı          Betül Sezgin          Erkan Özen

 Başkan                Başkan Yrd.               Üye                   Sayman                Sekreter

Bir cevap yazın