15.01.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim kurulumuz Tahir Özakkaş başkanlığında toplanarak;

1- 2015 yılına ait dernek bilgilerini içeren 2015 yılı dernek beyanname formunun düzenlenerek DERBİS sistemi üzerinden bildirim yapılmasına hazırlanan beyannamede verilen bilgiler ve yapılan açıklamaların doğru olduğu,

2- Derneğe üye olmak için yazılı müracaatta bulunan Hülya Macit yönetim kurulumuzca görüşülmüş ve dernek üyeliğine kabul edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

 

 

Tahir Özakkaş          Serpil K. Günyüz            Timuçin Atayoğlu             Ender Vardar

Başkan                          Başkan Yrd.                       Sekreter                             Sayman

Ömer Yurtsever

Üye

Bir Cevap Yazın