5. Olağan Genel Kurulunun Yapılması hk.

Değerli Psikoterapi Enstitüsü Derneği Üyeleri,

18.06.2020 tarihinde yapılması planlanan ancak Pandemi sürecinde alınan tedbirler sebebiyle kamu tarafından ertelenen 5. Merkez Genel Kurul Olağan Toplantısı  09.04.2021 tarihinde Bayramoğlu Mahallesi FSM Caddesi No: 285’te bulunan Terapi İş Merkezi’nde toplantı salonunda saat 18:00’de yapılmasına, şayet yeterli çoğunluk sağlanmaz ise aynı yer ve saatte olmak kaydıyla 16.04.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur, 

Psikoterapi Enstitüsü Derneği

Genel Merkez