5. Olağan Genel Kurulunun Yapılması hk.

Değerli Psikoterapi Enstitüsü Derneği Üyeleri,

25.03.2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Pandemi sürecinde alınan tedbirler sebebiyle kamu tarafından ertelenen 5. Merkez Genel Kurul Olağan Toplantısı  09.07.2021 tarihinde Bayramoğlu Mahallesi FSM Caddesi No: 285’te bulunan Terapi İş Merkezi’nde toplantı salonunda saat 18:00’de yapılmasına, şayet yeterli çoğunluk sağlanmaz ise aynı yer ve saatte olmak kaydıyla 16.07.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması
 3. Saygı duruşu ve açılış konuşmaları
 4. Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması
 5. Şubelerde mükerrer üyeliği olan kişilerin borçları
 6. Şube açma-kapatma ve temsilcilik açma yetkisinin merkez yönetim kuruluna devredilmesi
 7. Şubelerin kapatılması
 8. Şube banka hesaplarından ihtiyaç duyulan paranın miktarının belirlenmesi ve para aktarma yetkisinin merkez yönetim kuruluna verilmesi
 9. Tüzük değişikliği
 10. Tüzüğümüzde ön görülen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Merkez Onur Kurulu (Madde 25) organların seçilmesi.
 11. Kapanış.

Bilgilerinize sunulur, 

Psikoterapi Enstitüsü Derneği

Genel Merkez