26.01.2017 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

26 Ocak 2017 tarihinde Tahir Özakkaş , Erkan Özan, Gonca Küçüktetik ve Betül Sezgin Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin (P.E.D) yönetim kurulu F.S.M. cad. No:285/401 nolu derneğin eğitim merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Merkez Yönetim Kurulu tüzük hükümleri gereği ve genel kurulca verilen yetki ile derneğimizi tanıtmak ve tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için Ankara ilinde derneğimizin şubesinin açılmasına bu konu ile ilgili olarak 1-Hünkar Gülveren 2- Derya Müftüoğlu 3- Sebahat Turan’ın görevlendirilmesine  karar verilmiştir.

Tahir Özakkaş                   Erkan Özen         Gonca Küçüktetik

Başkan                                    Sekreter                     Sayman  

  Betül Sezgin

         Üye