12.11.2017 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

12 Kasım 2017 tarihinde Tahir Özakkaş , Ahmet Çorak, Erkan Özen, Betül Sezgin ve Sabri Çakar Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin (P.E.D) yönetim kurulu F.S.M. cad. No:285/401 nolu derneğin eğitim merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır; 

  • Sefa Kısacıklıoğlu’nun üyelik başvurusu değerlendirilerek
  • Tüzüğün madde 6 D fıkrasındaki ” Türkiye içerisinde oturduğu yeri değiştiren üyelerin, üyeliği düşmeden, başvurusu üzerine veya resen, kayıtları yeni oturduğu il veya bölgedeki şubeye devredilir.” ibaresine dayanarak Bursa’da ikamet eden Temel Koçak ve Yasemin Şahin adlı üyelerin kayıtlarının Bursa Şubesine aktarılmasına karar verilmiştir.
  • Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun, tüzük hükümleri gereği ve genel kurula verilen yetki ile derneğimizi tanıtmak ve tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için Konya ilinde açılan dernek şubemizin çalışmalarına katkı konusunda Fatma Canan Güllü’nün görevlendirilmesine ve ilgili görev yazısının tarafına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Tahir Özakkaş         Ahmet Çorak           Erkan Özen        Betül Sezgin          Sabri Çakar

Başkan                        Başkan Yrd.              Sekreter                Sayman                  Üye