05.07.2017 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

5 Temmuz 2017 tarihinde Tahir Özakkaş , Ahmet Çorak, Erkan Özen, Betül Sezgin,  ve Sabri Çakar Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin (P.E.D) yönetim kurulu F.S.M. cad. No:285/401 nolu derneğin eğitim merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır; 

  • Psikoterapi Enstitüsü Derneğinin tüzüğünde yer alan çalışmalara kuruluşundan bu yana hizmet etmiş kişilere ve kurumlara,uluslararası veya ulusal kongrelerde takdim edilmek üzere ödül verilmesine ve bu ödüllerin kongre ödül kurullarınca belirlenmesine karar verilmiştir.
  • 29,30 Eylül- 1 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresinin bilimsel, sosyal içeriğinin desteklenmesine ve dernek web sayfalarında kongre duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.
  • Yönetim kurulumuz tüzük hükümleri gereği ve genel kurulca verilen yetki ile derneğimizi tanıtmak ve tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için Kayseri ilinde Kocasinan ilçesinde derneğimizin şubesinin açılmasına ve bu konu ile ilgili olarak 1- Habib Hamurcu(18401388306) 2- Rahmi Danişmend (41491965638) 3- Mehmet Karakaya (34735849610) görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Tahir Özakkaş         Ahmet Çorak           Erkan Özen        Betül Sezgin      Sabri Çakar

Başkan                        Başkan Yrd.              Sekreter                Sayman               Üye