05.04.2017 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

5 Nisan 2017 tarihinde Tahir Özakkaş , Ahmet Çorak, Erkan Özen, Gonca Küçüktetik ve Betül Sezgin Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin (P.E.D) yönetim kurulu F.S.M. cad. No:285/401 nolu derneğin eğitim merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Derneğimizin IV. olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 22/4/2017 Pazar günü saat 18:00’de dernek yerleşim yerinde, yeteri çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 29 Nisan 2017 Cumartesi günü saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine e-posta ve www.psikoterapienstitusudernegi.org.tr internet sayfamızdan bildirilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Heyeti Seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Merkez Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Faaliyet Raporlarının Okunması ve Müzakeresi, Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

5- Mali Bilançonun Okunması ve Müzakeresi

6- Yönetim ve Denetim Kurullarının Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

7- Dilek, Öneriler ve Kapanış

 

Tahir Özakkaş         Ahmet Çorak           Erkan Özen         Gonca Küçüktetik

Başkan                        Başkan Yrd.              Sekreter                     Sayman

   Betül Sezgin

       Üye