02.01.2009 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

02.01.2009 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmıştır.

  • Akademik kurulun yıllık hedefleri belirlemek ve eylem planı hazırlamak için bir araya gelmesine,
  • 2009 için eğitim ve etkinlik takviminin planlanmasına ve duyurulmasına ,
  • BPT eğitimlerinin ders programlarının düzenlenmesine
  • Aidatlarını yatırmayan dernek üyelerine ,saymanlıktan tespit edilerek mektup yollanmasına karar verilmiştir.

 

Tahir Özakkaş     Mehmet Tekneci    Nevhan Varol    Sami Taylak    Hülya Macit

Başkan                 Başkan Yrd.              Sekreter             Sayman           Üye

 

Cenk Kiper

Üye

Bir cevap yazın