01.12.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

01 Aralık  2016 tarihinde Tahir Özakkaş ,Ahmet Çorak , Erkan Özan, Gonca Küçüktetik ve Serpil Kızıltaş Günyüz, İhsan Yamlı ve Betül Sezgin Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin (P.E.D) yönetim kurulu F.S.M. cad. No:285/401 nolu derneğin eğitim merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Olağanüstü Genel Kurul sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu eski yönetim kurulundan derneği teslim almış ve görev dağılımı yapmıştır.

Yeni Merkez Yönetim Kuruluna giren üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur:

Merkez Yönetim Kurulu                                               Merkez Denetim Kurulu

1-Başkan: Tahir Özakkaş                                               1- Başkan: Sema Yeşilyurt

2-Başkan Yardımcısı: Ahmet Çorak                            2- Üye: Enes Bülbül

3- Genel Sekreter: Erkan Özen                                     3- Üye: Şanver Yerebakan

4- Sayman: Gonca Küçüktetik

5- Üye: Serpil Kızıltaş Günyüz

6- Üye: İhsan Yamlı

7- Üye: Betül Sezgin

Merkez Onur Kuruluna;

1- Fadime Yurtsever, Gülten İkizoğlu, Çiğdem Tezcan, Azim Şengül, Gülsen Nevin Aktaşoğlu olarak görevlendirilmiştir.

-Olağanüstü Genel Kurul kararları  sonucunda oluşan “Olağanüstü Genel Kurul Sonuç Bildirimi”nin hazırlanmasına ve internetten Derbis sistemi üzerinden il dernekler masasına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Tahir Özakkaş         Ahmet Çorak           Erkan Özen         Gonca Küçüktetik

Başkan                        Başkan Yrd.              Sekreter                     Sayman

 

Serpil K. Gündüz         İhsan Yamlı            Betül Sezgin

Üye                                     Üye                            Üye