01.08.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı-(2)

1 Ağustos 2016 tarihinde Tahir Özakkaş , Serpil K. Günyüz, Ender Vardar, Timuçin Atayoğlu, Ömer Yurtsever ve Mehmet Aslan Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin (P.E.D) yönetim kurulu F.S.M. cad. No:285/401 nolu derneğin eğitim merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Yönetim kurulumuz tüzük hükümleri ve genel kurulunca verilen yetki ile derneğimizi tanıtmak ve tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için;

İzmir ilinde Konak ilçesinde derneğimizin şubesinin açılmasına, bu konu ile ilgili olarak 1- Ayşe Devrim Masalcı Burçak 2- Halil Gökhan Sağlık 3- Zafer Şişli 4- Mahinur Doğan Ateş 5- Hülya Volaka 6- Güney Toprak’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Tahir Özakkaş          Serpil K. Günyüz            Timuçin Atayoğlu             Ender Vardar

Başkan                          Başkan Yrd.                       Sekreter                             Sayman

Ömer Yurtsever

Üye