PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ BEYOĞLU ÇARŞAMBA PSİKOTERAPİ KONFERANSI

Prof. Dr. Hayrettin KARA-“Psikoterapide Fenemonolojik Yaklaşım, Terapötik İlişki ve Rüyalar”

Beyoğlu 15.01.2020 Saat: 18.00-21.00

Kayıt için Tıklayınız.

Katılımcı Listesi için Tıklayınız.

Prof. Dr. Hayrettin KARA kimdir?

1963 yılında Antalya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Psikiyatri Birimi’nde Klinik Şefi olarak görev yapmaktadır.