Beyoğlu 11.04.2019 Doç. Dr. Murat ARICI-“Bir Zihin Felsefesi Problemi Olarak Minimal Kendilik: Yapay Zihin ve Yapay Bilincin İmkanı” Konferansı

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

BEYOĞLU ÇARŞAMBA-CUMARTESİ KONFERANSLARI

Doç. Dr. Murat ARICI-“Bir Zihin Felsefesi Problemi Olarak Minimal Kendilik:Yapay Zihin ve Yapay Bilincin İmkanı”

Beyoğlu  11.04.2019            Saat: 18.00-21.00

Kayıt için Tıklayınız..

Katılımcı Listesi için Tıklayınız..

Doç. Dr. Murat ARICI Kimdir?

Adı Soyadı: DOÇ.DR. MURAT ARICI
Fakülte Adı:  EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK A.B.D. 
Ana Bilim Dalı:  SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK 
E-Mail :  muratarici  selcuk.edu.tr 
Telefon : +90 332 223 1488 
Adres : Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alaaddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/KONYA 
Url : https://muratarici.academia.edu/
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş TarihiOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü19992011University of Florida, Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy20032006Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü2017 
  Akademik Yayınlar:

A. ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLİ DERGİ MAKALELERİ · 2015: [A6] Arıcı M. (2015). “Zihinsel Alanda ‘Ben Hissi’ Neye Karşılık Gelir?” [What Does the Sense of I-ness Correspond to in a Mental Domain?]. Dört Öge, Yıl: 4, Sayı: 7: 65-76 · 2015: [A5] Arıcı M. (2015). “Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers.” Beytulhikme: An International Journal of Philosophy5(1): 17-29. · 2015: [A4] Arıcı M. (2015). “The Ontology and Developmental Root of the First-Person Perspective.” JPhilo: Journal of General Philosophy1(2):1-7. DOI: 10.5176/2345-7856_1.2.11 · 2015: [A3] Arıcı M. (2015) “Ideological Freedom and the Resulting Axiological Tension.” Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences, 8(1): 17-28. · 2014: [A2] Arıcı M. (2014). “Materyalizm, Fenomenal Özne ve Ontolojik Statüsü” [Materialism, Phenomenal Subjects and Their Ontological Status]. Beytulhikme: An International Journal of Philosophy4(2): 1-13. · 2012: [A1] Arici M. (2012). “Low Economic Awareness: A Philosophical Study of Economic Behaviors in Turkey” The Business & Management Review,2(2): 112-18.  B. BASILMIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ KONGRE BİLDİRİLERİ · 2016: [B6] Durak B. K., Arici M. (2016). “Öznelerarası Etkileşimde Empati-Özbilinç Paradoksu.” [A Paradox for Emphaty and Self-consciousness in Intersubjective Interactions]. In M. F. Elmas and M. Becermen (Eds.) Proceedings: 4th International Philosophy Congress: Poverty, Solidarity and Justice(pp. 110-13). Bursa, TURKEY: ASA Kitabevi. Paper presented at 4th International Philosophy Congress: Poverty, Solidarity and Justice,  Bursa Uludağ University, 13-15th October, Bursa, TURKEY. · 2015: [B5] Arici M., Silifke A., Alan E. (2015). “Tanrı ve Zaman: Tanrı Bilincinin Zamansızlığı Üzerine.” [God and Time: On the Timelessness of Divine Consciousness]. In B. Kuşpınar (Eds.)  Proceedings: International Symposium on Time in Islamic Civilization (pp. 291-303). İstanbul, TURKEY: Bilir Matbaacılık. Paper presented at International Symposium on Time in Islamic Civilization, Necmettin Erbakan University, International Rumi Civilizations, Application and Research Center, 8-11th October, Konya, TURKEY. · 2015: [B4] Arıcı M. (2015). “Kavramsal Bir Analiz: Medeniyet ve Asli Unsurları” [A Conceptual Analysis: Civilization and Its Essential Elements]. In A. K. Çücen and G. Kaya (Eds.) Proceedings: Third International Philosophy Congres: Tradition, Demcocracy and Philosophy (pp. 365-67). Bursa, TURKEY: Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı. Paper presented at 3rd International Philosophy Conference: Tradition, Democracy and Philosophy, Uludağ University, 23-25th October, Bursa, TURKEY. [Republished as a Revised and Extended Book Chapter in [C3]]. · 2014: [B3] Arici M. (2014). “Ideological Freedom and the Resulting Axiological Freedom.” In Proceedings: 2nd Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow (PYTT 2014) (pp. 46-51). SINGAPORE: GSTF. DOI: 10.5176/2382-5677_PYTT14.18. Paper presented at 2nd Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow (PYTT 2014), SINGAPORE, 24-25th November. [Republished as a Revised and Extended Journal Article in [A3]]. · 2014: [B2] Arici M. and P. Toy (2014). “The First-person and the Third-person Perspectives from the Standpoint of Developmental Psychology.” In Proceedings: 2nd Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow (PYTT 2014) (pp. 46-51). SINGAPORE: GSTF. DOI: 10.5176/2382-5677_PYTT14.21. Paper presented at 2nd Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow (PYTT 2014), SINGAPORE, 24-25th November. [Republished as a Revised and Extended Journal Article in [A4]]. · 2011: [B1] Arici M. (2011). “Can a Non-empirical and Non-Rational Way of Forming Belief Be a Sustainable Epistemic Reaction to Epistemic Barriers?” In Proceedings: The 1st Asian Conference on Ethics, Religion and Philosophy (pp. 206-14). Osaka, JAPAN: Iafor (The International Academic Forum). Paper presented at The 1st Asian Conference on Ethics, Religion, and Philosophy, 20-22nd March, Osaka, Japan. [Part of the Paper Republished as a Revised and Extended Journal Article in [A5]].  C. KİTAPLAR, KİTAP BÖLÜMLERİ, KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ, EDİSYON KİTAPLARDA MAKALELER · 2015: [C3] Arıcı M. (2015). “Medeniyet, Kurucu Unsurları ve Bir Gösterge Unsur Olarak Değer: Kavramsal Bir Analiz” [Civilization, Its Constitutive Elements and Values as Distinctive Elements: A Conceptual Analysis]. In H. H. Bircan and B. Dilmaç (Eds.) Değerler Bilançosu: Felsefe, Sosyoloji, Kamu, Eğitim (pp. 37-50). Konya: Çizgi Kitabevi.   · 2014: [C2] Arıcı M. (2014). “Metafelsefi Bir Araştırma: Farklı Felsefi Paradigmaların Rasyonel Olanaklılığı.” [A Metaphilosophical Research: The Possibility of Different Philosophical Paradigms] in B. Gülşen et al. (Eds.), Günümüzü Felsefe ile Düşünmek (pp. 51-59). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. · 2009: [C1] Arici M. (2009). A Theory on the Truth Connection: An Agent-Dependent and Inter-Subjective Approach to the Connection between Justification and Truth. Saarbrücken, GERMANY: VDM Verlag Dr. Müller.  D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ · 2009: [D1]Arıcı M. (2018). “The Problem of Phenomenal Consciousness: A Descriptive and Categorical Analysis” [Fenomenal Bilinç Problemi: Betimleyici ve Kategorik BirAnaliz]. Metazihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi 1: 1-19.   E. BASILMIŞ ULUSAL HAKEMLİ KONGRE BİLDİRİLERİ · 2014: [E2] Arıcı M. (2014). “Materyalizmin Bir Çıkmazı: Fenomenal Özne ve Ontolojik Statüsü” [A Dead-End for Materialism: Phenomenal Subject and Its Ontological Status]. In S. Yazıcı and S. Coşkun (Eds.), Kişi, Kişilik ve Kimlik (pp. 51-61). Ankara, TURKEY: Divan Kitap. Paper presented at III. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu: Kişi, Kişilik, Kimlik ve Toplum, Çankırı Karatekin University et al., Çankırı, TURKEY, 4-6 October. [Republished as a Revised and Extended Journal Article in [A2]]. · 2010: [E1] Arıcı M. (2010). “Ideological Freedom, the Problem of Axiological Tension, and the Grounds for Respecting Others’ Ideologies.” In İ. Serin (Eds.) Liberty, Equality, and Fraternity (pp. 591-97). Bursa, TURKEY: ASA Kitabevi. Paper presented at First International Philosophy Congress: Liberty, Equality, and Fraternity, Uludağ University, Bursa, TURKEY, 14-16 October. [Represented in [B3] and Republished as a Revised and Extended Journal Article in [A3]].  G. ÖZET METNİ BASILMIŞ ULUSAL/ULUSLARARASI HAKEMLİ KONGRE BİLDİRİLERİ · 2018: [G11] Arıcı M. (2018). “Fenomenal Özne ve Kişi Özdeşliği Problemi.” [Phenomenal Subjects and The Problem of Personal Identity]. Paper presented at İstanbul International Congress on Philosophy, İstanbul University, 2-4th May, İstanbul, TURKEY.   · 2018: [G10] Arıcı M. (2018). “Kurucu Unsurları Bağlamında Medeniyetlerin Ortaya Çıkış, Devamlılık, Gerileme ve Düşüş Koşulları: Kavramsal Bir Analiz.” [The Emergence, Continuity, Decline and Fall Conditions of Civilizations in the Context of Founding Constituents]. Paper presented at 4th International Symposium on Relgious Studies and Global Peace: History, Culture, Art, Philosophy and Religion in the Construction of East-West Civilizations, TİMAV, Akhmet Yassawi University, 11-13th April, Turkestan, KAZAKHSTAN.  · 2017: [G9] Arici M. (2017). “The Possibility of Living Together in the Context of Civilizational Interactions.” Paper presented at 3rd International Symposium on Religious Studies and Global Peace: Civilization and Living Together, TİMAV, Selçuk University, Konya N. E. University, 17-22nd May, Seville, SPAIN. · 2016: [G8] Arici M. (2016). “Does Arİstotle’s Philosophy of Mind Allow for a Modern Conceptıon of Self Or I-ness?” Paper presented at World Congress in Philosophy: The Philosophy of Aristotle, University of Athens, 9-15th July, Athens, GREECE. · 2016: [G7] Arici M. (2016). “İlim ve İdeoloji: Hakikat Arayışında Felsefi Bir İkilem.” [Science (Al-ilm) and Ideology: A Philosophical Dilemma in Search for the Ultimate Truth (Al-Hakika)]. Paper presented at 1stInternational Social Sciences and Muslims Congress, Konya Necmettin Erbakan University, 5-7ThMay, Konya, TURKEY.  · 2015: [G6] Arici M. (2015). “Can Theistic Religions Embrace the Naturalistic Approach to the Nature of Mind and Consciousness.” Paper presented at International Congress on Science and/or Religion: A Debate of the 21st Century, Sigmund Freud University, 27-29th August, Vienna, AUSTRIA. · 2015: [G5] Coetsee M. and Arici M. (2015). “The Phenomenal Representation of Spiritual Reality.” Paper presented at Science & Religion Workshop, Grand Valley State University, 8-12thJune, Kalamazoo, MI, USA.  · 2014: [G4] Arici M. (2014). “Why the Phenomenal-Physical Gap is Unbridgeable.” Paper presented at 2nd Annual OZSW Conference, Roadboud University, 7-8th November, Nijmegen, HOLLAND. · 2014: [G3] Arıcı M. (2014) “Zihinsel Alanda “Ben Hissi” Neye Karşılık Gelir?” [What Does the “Sense of I-ness” Correspond to in a Mental Domain?]. Paper presented at Mind Symposium, DüşünbilJournal, ODTÜ Psychoanalysis Study Group and Logos Society, 24-25th May, Ankara, TURKEY. · 2011: [G2] Arici M. (2011). “Can Faith Be a Sustainable Epistemic Reaction to Epistemic Barriers?” Paper presented at International Conference in Philosophy of Religion: Philosophy of Religion in the 21st Century, European Journal for Philosophy of Religion, Jagiellonian University of Krakow et al., 27-29thJune, Krakow, POLAND. · 2011: [G1] Arici M. (2011) “Emotional Knowing: As a Species of Knowing-that.” Paper presented at International Conference: Passionate Minds: Knowledge and the Emotions in Intellectual History, University of Bucharest, 26-28th May, Bucharest, ROMANIA.  EDİTÖRLÜKLER · 2018-(Halen): Editör – MetaZihin Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi.   AKADEMİK ÖDÜLLER VE ARAŞTIRMA BURSLARI · 2012-2013: (USA, Cambridge) Massachusetts Institute Of Technology (MIT) – Post Doktora-Doktora Sonrası Araştırma Bursu (1 Yıl Süreyle), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, 2012. · 2008-2009: (USA, North Carolina) Universıty Of North Carolina (UNC) – Doktora araştırma bursu (6 Ay Süreyle), Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından, 2008. · 2003-2006: (USA, Florida) University Of Florida (UF) – Doktora Araştırma Bursu (3 Yıl Süreyle), University of Florida tarafından, 2003.  YÖNETİLEN TEZLER                 · Ebubekir Alan: Kindi, Razi ve Farabi’de Çağdaş Zihin Felsefesi Problemlerinin İzleri – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. · Burak Kadir Durak: Epistemik Öznenin Ontolojik Statüsü – Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.  SON 3 YILDA VERİLMİŞ DERSLER (LİSANS VE LİSANSÜSTÜ) (2015-2018) Lisans Öğrenim DiliDers Saati2015-2018Felsefeye GirişTürkçe32015-2018EpistemolojiTürkçe32015-2018Zihin FelsefesiTürkçe32015-2018Felsefi YöntemTürkçe32015-2018Mantığa Giriş ve Klasik MantıkTürkçe32015-2018Modern Önermeler MantığıTürkçe32015-2018Modern Niceleme MantığıTürkçe32015-2018Eleştirel DüşünceTürkçe32015-2018History of Modern Philosophyİngilizce22015-2018Logicİngilizce22015-2018Religion and Scienceİngilizce22015-2018Medieval Philosophyİngilizce2 Yüksek Lisans   2015-2018İleri Zihin Felsefesi ITürkçe32015-2018İleri Zihin Felsefesi IITürkçe32015-2018Sistematik Felsefede Temel ProblemlerTürkçe32015-2018Mantık ve Felsefi MetodolojiTürkçe3 Doktora   2015-2018MetafelsefeTürkçe32015-2018Zihin Felsefesinde Çağdaş AkımlarTürkçe32015-2018Zihin Felsefesinde Güncel TartışmalarTürkçe3   
YETKİNLİK VE BECERİLER · Yabancı Diller:  English:Okuma, dinleme, konuşma ve yazmada ileri düzey.English KPDS Puanı:98.75Arabic: Okuma, dinleme, konuşma ve yazmada orta düzey. 
  
  Yönetilen Tezler
1. Ebubekir Alan, ” Kindi, Razi ve Farabide Çağdaş Zihin Felsefesi Problemlerinin İzleri “, Konya N. E. Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Felsefe, 2013 – 2016, Tamamlandı 
2. Burak K. Durak, ” Epistemik Öznenin Ontolojik Statüsü “, Konya N. E. Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Felsefe, 2013 – 2016, Tamamlandı 

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş TarihiBölüm Başkanlığı2017 
 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş TarihiS.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe BölümüBölüm Başkani13/06/201716/06/2017S.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe BölümüBölüm Başkan V.15/12/2017 S.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Ve Mantik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.28/02/2018 
 Ek Bilgi
AKADEMİK İLGİ ALANLARI · Zihin Felsefesi · Metafelsefe · Epistemoloji · Mantık · Din-Felsefe-Bilim İlişkileri · Medeniyet Felsefesi
 Dersler
Dersin AdıELEŞTİREL DÜŞÜNMEEPİSTEMOLOJİFELSEFEYE GİRİŞMANTIĞA GİRİŞ VE KLASİK MANTIKMANTIKMANTIKMODERN NİCELEME MANTIGIMODERN ÖNERMELER MANTIĞI