283.284.07.11.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2022/20

Tarih: 07.11.2022

Konu: Üyelik Sorumluluklarını Yerine Getirmeyen Üyelerin Çıkarılması Hk.

Kararın Metni: 

PED Yönetim Kurulu 07.11.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

PED üyelerinden Alpaslan Keskin, Ayşegül İncisoy, Berat Onur Taşbaşı, Berrin Karaeminoğulları, Buket Baran Akdeniz, Çiğdem Çiftçi Kaygusuz, Çiğdem Tezcan, Demet Balcı, Ebru Tekin Dicleli, Elif Pınar Gür, Esin Gömce, Esra Canbazlar, Esra Yılmaz Bozkurt, Eyüp Akın, Fatma Canan Güllü, Figen Kara, Görgün Bayraktaroğlu, Güler Handan Korkmaz, Hasip Hakverir, Hidayet Çalışkan, Hülya Macit, İlknur Güler, İsmail Koç, Lütfiye Çamoğlu, Mehemet Karakaya, Mustafa Karagözlü, Mustafa Tuncer, Müge Kiremitçi, Nurdan Aydın, Oktay Çetinkaya, Özge Karapunar, Saadet Uçan, Seda Güleç, Serap Altu, Seyhan Gündüz, Sibel Tunoğlu Eyridağ, Yasemin Elif Özdemir, Yusuf Tanrıkulu’nun üyelik faaliyetlerine uymadıkları, üyelik aidatlarını ödemedikleri ve gerekli zamanı ayıramadıkları için dernek tüzüğümüzün 5. Maddesi gereğince dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilmiştir

Bir cevap yazın