280.281.13.09.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Karar No:2022/17

Tarih: 13.09.2022

Konu: Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nin Satın Alınması Hk.

Kararın Metni: 

PED Yönetim Kurulu 13.09.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Psikoterapi Enstitüsü Derneği üyelerine dağıtmak üzere 500 adet Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi’nin 10 sayısının alınmasına karar verilmiştir.

Bir cevap yazın